CapTour

SUPPORTING THE TOURISM INDUSTRY

CapTour “An initiative on Capitalising Tourism's prospects of the region”

CapTour

Две години, изпълнени с действия в подкрепа на туристическата индустрия в трансграничен регион между България и Гърция за средни компании: това е проектът CapTour, който е създаден, за да укрепи една от най-големите индустрии в страната. Наред с останалите си цели, той има за приоритет да подпомогне финансово местни компании, като предлага персонализирани услуги за поддръжка и бизнес обучение.

Едновременно с това ще предложи ноу-хау и работа в мрежа на всички участници, които ще насочат бизнеса си към още по-конкурентни услуги и продукти.
Действията включват кръгли маси и бизнес форуми, така че потенциалните бизнесмени да имат достъп до ноу-хау в сектора, както и подкрепа за създаване на бизнес идеи. Освен това бъдещите бизнесмени ще се обучават чрез участие в обучения, консултации и специализирани насоки.
Чрез електронната платформа за сътрудничество (Partnership Opportunity Platform), която ще бъде достъпна за всички участници, ще бъдат разпространени основните резултати сред целевата група, а това ще допринесе за подобряване на бизнес климата.

Проектът се изпълнява в рамките на Програмата за сътрудничество INTERREG VA „Гърция-България 2014-2020” и е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националните фондове на страните, участващи в Програмата.

Съфинансираните проекти позволяват на ЕС да докаже на практика степента на влияние върху живота на гражданите.

Бюджетът на Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020“ възлиза на 129 695 572,00 милиона евро (общо финансиране) за програмния период 2014-2020.

Проектът се изпълнява от общо четирима (4) бенефициенти от Гърция и България – двама (2) гръцки бенефициенти и двама (2) български бенефициенти:

  • Гръцката федерация на хотелиерите
  • Македонският университет/ Изследователски комитет/ Департамент по счетоводство и финанси
  • Асоциация на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите – Сандански
  • Асоциация на родопските хотелиери и ресторантьори.

Гърция и България са две съседни страни с богато минало, които от края на 90-те години на миналия век навлязоха в един етап на по-тясно сътрудничество, благодарение на програмата INTERREG „Гърция-България“.

Основната идея зад програма „INTERREG“ е, че предизвикателствата пред страните могат да бъдат преодолявани по-леко и с по-качествен резултат, ако се работи заедно, отколкото ако всяка една страна остане затворена в границите си.

Showcase

Check out our latest projects