ПРЕГЛЕД

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

You are here:

CapTour

Проектът се фокусира върху МСП, които са активни участници във веригата на стойността на туризма, тъй като те имат голямо влияние върху социално-икономическото развитие, докато развитието на туристическото предприемачество се счита за динамичен фактор в развитието на местните общности.

Общите проблеми на ТР /Трансграничния район/, с които ще се справят предвидените действия, са:

Създаване на нови връзки: в областта има значително количество прекъснати връзки между академичното общество и бизнеса. Изглежда, че досега участието на академичната общност в съответните проекти е било ограничено до разработване на проучвания. Но съществува обективна необходимост от прилагане на теорията на практика чрез предизвикване на открит диалог на бенефициентите с академичната общност, което може да създаде нови възможности.

Публичността не е за подценяване: финансираните от ЕС проекти по дефиниция са принудени да включват определени канали за разпространение. Информирането и разпространението са от голямо значение, тъй като са елементи, които могат да въздействат значително върху икономическото развитие. За инициативата е избрана гъвкава комбинация от мерки за публичност, за да се привлекат потенциални бенефициенти. В допълнение, резултатите ще бъдат използвани за повишаване на добавената стойност на района и за осигуряване на мултиплициращ ефект за онези участници, които се колебаят дали да предприемат следващата стъпка в един все по-перспективен сектор.