ПРЕГЛЕД

ПРОГРАМАТА

You are here:

CapTour

Гърция и България са две съседни страни с богато минало, които от края на 90-те години на миналия век навлязоха в ера на по-тясно сътрудничество, благодарение на програмата INTERREG „Гърция-България“. Основната идея зад програмата „INTERREG“е, че страните имат проблеми, които могат да бъдат решени по-добре, ако работят заедно, отколкото ако всяка страна остане затворена в границите си. Поради тази причина в нашата програма насърчаваме дейности, които сближават нашите два народа. Ако погледнем земята и реките, които си поделяме и продължим по пътищата, след това се обърнем към културата, храната и традициите, ще видим, че това, което се случва от едната страна на границата, се отразява и на другата. Необходимостта от съвместни дейности постепенно се превръща в нещо обичайно, а не в изключение.

Фокусираме се върху Северна Гърция и Южна България в региона около общата ни граница.
Всичките ни дейности се осъществяват в районите на Еврос, Кавала, Ксанти, Родопи, Драма, Солун, Серес и в областите Благоевград, Смолян, Кърджали, Хасково. Ние работим с обществени и други институции от двете страни на границата, които могат да се възползват и да повлияят положително на възможно най-широк брой жители, финансирайки разнообразен набор от дейности, които попадат в секторите на конкурентоспособността, околната среда, културата, транспорта, здравеопазването и социалните въпроси.

Поради тази причина Европейският съюз заедно с Гърция и България предоставят 130 000 000 евро от 2014 до 2020 г.!
Подобряваме сътрудничеството по въпроси от общ интерес и се справяме с предизвикателствата на модерната епоха по по-ефективен начин. Нашата крайна цел е постигането на по-добър живот!

Сътрудничим си! Действаме заедно и всички печелим!

Ключови факти за CapTour
Пълно заглавие на проекта: Инициатива за капитализиране на перспективите на туризма в региона: CapTour
Акроним на проекта: CapTour
Схема за финансиране: Interreg V-A Гърция – България 2014-2020
Участващи страни: Гърция, България