ПРЕГЛЕД

ПОЛЗИ

You are here:

CapTour

Проектът се състои от действия, които имат за цел укрепване на системата за подкрепа на МСП, за да се подобрят условията за предприемачество във веригата на стойността на туризма.

Това ще бъде постигнато чрез действия, които подпомагат желаещите да стартират собствен бизнес, както и онези, които вече са стартирали. Различните дейности по проекта, Действия по проекта, като например електронната платформа за възможност за партньорство, ще осигурят бизнес подкрепа чрез публикувани резултати от проекта за тези, които искат да започнат бизнес, докато работата в мрежа за МСП ще бъде по-лесна, тъй като ще бъдат хоствани възможности за работа в мрежа.

Ще се организират секторни кръгли маси и бизнес форуми, за да могат потенциалните предприемачи да имат достъп до ноу-хау в сектора, както и до подкрепа за създаване на бизнес идеи. Освен това потенциалните предприемачи ще придобият ноу-хау чрез участието си в обучения, консултации и наставничество. Специално внимание ще бъде обърнато на новосъздадени МСП, тъй като чрез проекта ще се осигурят необходимите умения за успех в бизнеса и ще се засили подкрепата на МСП.

Ще бъдат адресирани следните фактори:

Целевата група ще може да: