ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Έργο

You are here:

CapTour

Το έργο CapTour – An initiative on Capitalising Tourism’s prospects of the region – αποτελείται από ένα σύνολο δράσεων, που θα υλοποιηθούν σε μια περίοδο δύο ετών
με απώτερο στόχο την ενίσχυση των βασικών παραγόντων που επηρεάζουν την επιχειρηματική επιτυχία της τουριστικής βιομηχανίας στη διασυνοριακή περιοχή.

Το έργο επικεντρώνεται στις ΜμΕ αυτού του τομέα, καθώς ο τόπος και ο ρόλος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής και η ανάπτυξη της τουριστικής επιχειρηματικότητας θεωρείται δυναμικός παράγοντας για την ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων. Η ενίσχυση των παραγόντων που επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα στην ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας συνεπάγεται την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων με μεγάλο αντίκτυπο στους οργανωτικούς και τεχνολογικούς παράγοντες που την επηρεάζουν.

Αναμένεται να οδηγήσει σε:

Μέσω της ανάπτυξης της «Πλατφόρμας Ευκαιριών Συνεργασίας» – μιας πλατφόρμας που θα παραμείνει ζωντανή και ενημερωμένη μετά την ολοκλήρωση του έργου – τα κύρια αποτελέσματα του έργου θα συμβάλουν περαιτέρω στη βελτίωση των συνθηκών επιχειρηματικότητας.

Το έργο, σε αυτή τη δεύτερη φάση αξιολόγησης, θεωρείται ακόμη πιο κρίσιμο για τον τομέα και τη διασυνοριακή περιοχή, λόγω των επιπτώσεων που έχει η συνεχιζόμενη υγειονομική κρίση (COVID-19) σε αυτόν, η οποία είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές αλλαγές στον τουριστικό κλάδο συνολικά, σε σύγκριση με την κατάσταση κατά την αρχική εφαρμογή του.

Οι δικαιούχοι του CapTour, οι οποίοι είναι βασικοί ενδιαφερόμενοι φορείς του συγκεκριμένου τομέα της επιλέξιμης περιοχής του προγράμματος, τώρα περισσότερο από ποτέ, τονίζουν την ανάγκη αξιοποίησης κάθε πιθανής ευκαιρίας για την αντιμετώπιση των μεγάλων ανησυχιών που εγείρει αυτή η κρίση, αντιμετωπίζοντας έτσι την πρωτοβουλία αυτή ως εργαλείο για την προσαρμογή των επιχειρήσεων στη «νέα εποχή».