ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρόγραμμα

You are here:

CapTour

Η Ελλάδα και η Βουλγαρία, δύο γειτονικές χώρες με πλούσιο παρελθόν, από το τέλος της δεκαετίας του 1990 έχουν μπει σε μια εποχή στενότερης συνεργασίας, χάρη στο Πρόγραμμα INTERREG “Ελλάδα-Βουλγαρία”.

Η βασική ιδέα πίσω από το “INTERREG” είναι ότι οι χώρες αντιμετωπίζουν διάφορα θέματα τα οποία μπορούν να επιλυθούν καλύτερα αν εργαστούν μαζί με τους γείτονες τους παρά αν παραμείνει ο καθένας περιορισμένος στα σύνορα του. Γι’ αυτόν τον λόγο, στο Πρόγραμμά μας προωθούμε δραστηριότητες που φέρνουν τους λαούς μας πιο κοντά. Δεν χρειάζεται να κοιτάξει κανείς πιο πέρα από τη γη και τα ποτάμια που μοιραζόμαστε και να συνεχίσει με τους δρόμους και μετά με τον πολιτισμό, το φαγητό και τις παραδόσεις. Σε κάθε περίπτωση ό,τι συμβαίνει στη μία πλευρά των συνόρων επηρεάζει και την άλλη. Η ανάγκη για κοινές δράσεις γίνεται σταδιακά η συνήθεια παρά η εξαίρεση.
Επικεντρωνόμαστε στην Βόρεια Ελλάδα και την Νότια Βουλγαρία γύρω από το κοινό μας σύνορο.

Όλες οι δράσεις μας γίνονται στην περιοχή του Έβρου, της Καβάλας, της Ξάνθης, της Ροδόπης, της Δράμας, της Θεσσαλονίκης, των Σερρών και του Μπλαγκόεβγκραντ, του Σμόλυαν, του Κάρτζαλι, του Χάσκοβο. Εργαζόμαστε με δημόσιους και άλλους φορείς και στις δύο πλευρές των συνόρων που μπορούν να ωφελήσουν και να επηρεάσουν θετικά τον μέγιστο δυνατό αριθμό κατοίκων, χρηματοδοτώντας μια μεγάλη ποικιλία δράσεων που ανήκουν στους τομείς της ανταγωνιστικότητας, του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, των μεταφορών, της υγείας και των κοινωνικών θεμάτων. Γι’ αυτόν τον λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με την Ελλάδα και τη Βουλγαρία παρέχουν 130.000.000 ευρώ, από το 2014 μέχρι το 2020!
Βελτιώνουμε τη συνεργασία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής με έναν πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. Ο απώτερος σκοπός μας είναι μια καλύτερη καθημερινή ζωή.

Συνεργαζόμαστε! Δρούμε μαζί και όλοι κερδίζουμε!

Κύριες πληροφορίες του έργου CapTour
Τίτλος του Έργου: An initiative on Capitalising Tourism’s prospects of the region: CapTour
Ακρωνύμιο: CapTour
Χρηματοδότηση: Interreg V-A Greece – Bulgaria 2014-2020 και Συμμετέχουσες Χώρες
Συμμετέχουσες χώρες: Ελλάδα, Βουλγαρία